facebook twitter

Zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją Muzeum zaprasza na kolejny XXI Uroczysty Wieczór z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas tegorocznego Wieczoru wykład „Patriotyzm Kresów” wygłosi prof.dr Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego.

Prof.St.Nicieja jest historykiem i historykiem sztuki, jednym z najlepszych znawców terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanym z licznych programów telewizyjnych im poświęconych, autorem wielu opracowań i monografii polskich zabytków, w tym narodowych nekropolii na wileńskiej Rossie i lwowskim Łyczakowie.

XXI Uroczysty Wieczór z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbędzie się w niedzielę 11 listopada o godz.16.30 w Sali Sejmowej dzikowskiego zamku.

Skip to content